Návrh změn č. 01/2014 až 04/2014 Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., a PREdistribuce, a.s.

17.04.2014, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Sdělení

Návrh změn č. 01/2014 až 04/2014 Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., a PREdistribuce, a.s., na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Připomínky je možné zaslat do 19. května 2014, přičemž je nezbytné vždy jednoznačně uvést k pravidlům kterého provozovatele DS tyto připomínky směřují. Připomínky je možné zasílat vždy na adresu zdenek.petak@eru.cz (pro všechny provozovatele), k tomu pro jednotlivé provozovatele na následující adresy: pavel.longin@eru.cz (pro PRE Distribuce, a.s.), zdenek.zdvihal@eru.cz (pro E.ON Distribuce, a.s.), jana.sverakova@eru.cz (pro ČEZ Distribuce, a.s.).

Podle ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že připomínky s jejich odůvodněním může u Energetického regulačního úřadu uplatnit každý, jehož oprávněné zájmy mohou být dotčeny. Připomínkami, které se návrhu řádu netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu dotčeny, nebo připomínkami uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá.

Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému návrhu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části návrhu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.44 MB
Typ: pdf
Velikost: 1.42 MB
Typ: pdf
Velikost: 1.42 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon