Návrh novely vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

20.09.2022, aktualizováno 11.11.2022
 • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
 • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
 • Veřejný konzultační proces
 • Neaktivní
Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením energetického zákona (§ 17e) ERÚ zveřejňuje návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., vyhlášky č. 302/2020 Sb., vyhlášky č. 125/2021 Sb. a vyhlášky č. 490/2021 Sb. (dále jen „Vyhláška“).

Pravidla konzultačního procesu
 1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek a podnětů k novelizaci vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je e-mail na adresu: pavel.rodryc@eru.cz nebo petra.kyjovska@eru.cz.
 2. Lhůta pro podání připomínek a podnětů je do 5. října 2022.
 3. Připomínky a podněty musí být zaslány v českém nebo slovenském jazyce a mohou být uplatněny pouze k návrhu změn vyhlášky.
 4. Připomínky a podněty musí být zaslány s uvedením těchto náležitostí:
  • označení konkrétního ustanovení vyhlášky, k němuž je podnět/připomínka vznesen/a,

  • řádné odůvodnění připomínky nebo podnětu,

  • popis cílového stavu a návrh promítnutí do návrhu vyhlášky,

  • specifikace a vyčíslení nákladů,

  • specifikace a vyčíslení přínosů,

  • vyhodnocení dopadů,

  • zhodnocení rizika,

  • identifikace výhod a nevýhod předloženého řešení podnětu nebo připomínky.

 5. Veškeré doručené připomínky a podněty bude ERÚ považovat za veřejné i přes případné označení „nezveřejňovat".
 6. ERÚ obdržené připomínky vyhodnotí a relevantní připomínky zohlední v dalším postupu.
 7. K připomínkám a podnětům podaným po termínu nebo k připomínkám nesplňující formu podání podle pravidel nemusí ERÚ.
Připomínky
Vypořádání připomínek
Typ: pdf
Velikost: 1.59 MB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon