MT spol. s r.o. - rozhodnutí o zastavení řízení

20.11.2018, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 04630-9/2018-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR–04630/2018-ERU ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91a odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 3 odst. 3 energetického zákona, v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 podnikal v energetických odvětvích bez licence na obchod s elektřinou, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MT spol. s r.o., se sídlem Rudé armády 1820/37, 733 01 Karviná-Hranice, IČO: 14614154

Datum nabytí právní moci: 22. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 533.36 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon