Moravská stavební unie – MSU s.r.o. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání poškozující elektrizační soustavu

23.07.2019, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 05514-4/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl v blízkosti zařízení elektrizační soustavy činnost, v jejímž důsledku došlo k poškození tohoto energetického zařízení, čímž účastník nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Moravská stavební unie – MSU s.r.o., se sídlem Jižní náměstí 7, 619 00 Brno, IČO: 48529303

Datum nabytí právní moci: 7. 6. 2019     

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon