Konzultační dokument podle čl. 26 nařízení (EU) 2017/460

01.10.2018, aktualizováno 16.03.2023
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Nařízení TAR

Konzultační proces

Závěrečnou veřejnou konzultaci o metodice tvorby tarifních položek pro používání přepravní soustavy v České republice, podle požadavku nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se stanoví kodex sítě harmonizovaných struktury přepravních sazeb pro zemní plyn, provádí ERÚ.
ERÚ vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zaslaly své připomínky a podněty k zveřejněnému konzultačnímu dokumentu do 31. prosince 2018 včetně prostřednictvím konzultačního formuláře v elektronické podobě na e-mailovou adresu plyn@eru.cz. V souladu s požadavkem nařízení Komise (EU) č. 2017/460 budou obdržené připomínky a podněty po ukončení konzultace zveřejněny na internetových stránkách ERÚ.

Typ:
Velikost:
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon