Životopis

Vystudovala právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Po magisterském studiu úspěšně složila rigorózní zkoušku a po absolvování koncipientské praxe rovněž advokátní zkoušku.

Od roku 2004–2006 působila jako právnička na Krajském úřadu Kraje Vysočina. V letech 2006–2012 pracovala v advokátní kanceláři v Jihlavě se zaměřením na občanské a obchodní právo. V letech 2007–2010 se věnovala i výuce odborných předmětů na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Od roku 2013 pracuje na ERÚ. Působila nejprve jako právnička v odboru legislativně právním, kde následně zastávala funkci vedoucí oddělení (2017–2020) a posléze ředitelky odboru (2020). Od roku 2020 vedla Sekci správních řízení ERÚ. Během působení na ERÚ se věnovala zejména legislativě a právní podpoře úřadu ve všech oblastech práva, rovněž problematice ochrany spotřebitele a oblasti služebních vztahů podle zákona o státní službě. Dále se podílela na přípravě několika novelizací energetického zákona. Byla také členkou řídícího výboru pro přípravu nového zákona pro energetiku a několika dalších expertních pracovních skupin pro přípravu legislativy při MPO, MMR, MV a ČTÚ. Dne 01.08.2020 byla jmenována členkou Rady ERÚ.