Výpis dotazů

16.02.2024
 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Zálohy

Energetický regulační úřad (ERÚ) řeší ve zvýšené míře důsledky špatně nastavených záloh na dodávky energií. Ty mohou ve vyúčtování vést nejen k vysokým nedoplatkům (nízké zálohy), ale i přeplatkům (vysoké zálohy) až v řádu desetitisíců, které někteří dodavatelé odmítají svým zákazníkům vracet. V období, kdy mnoha spotřebitelům chodí rozpisy na další zúčtovací období, proto ERÚ radí, jak předejít potenciálním problémům.

12.02.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Zneplatněné služební průkazy
06.02.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

1) Program řádného jednání Rady ERÚ
Rada schválila program řádného jednání Rady ERÚ.
2) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024
Rada schválila zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024.
3) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024
Rada schválila výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 24.01.2024.
4) Rada projednala návrh rozhodnutí o stížnosti pana T. P. ve věci žádosti o informace. Rada přikázala ERÚ, aby žádost o informace v bodě 2. do 15 dnů vyřídil a postup Energetického regulačního úřadu při vyřízení bodu 3. téže žádosti potvrdila.
5) – 10) Rozhodnutí o opravných prostředcích
11) Rada projednala způsob vyřízení podnětu k přezkumu příkazu Energetického regulačního úřadu společnosti KOVOŠROT LORENZ, s.r.o. ve věci spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona. Rada neshledala důvody k přezkumu příkazu a uložila Odboru II. instance o této skutečnosti podatele vyrozumět.

01.02.2024
 • Úřad
 • Spotřebitel
 • Elektřina
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva

Nekalé obchodní praktiky týkající se nedodržení fixované ceny, požadování úhrady neobjednaných dodávek energie nebo pozdní vyřizování reklamací. To jsou hlavní důvody, pro které Energetický regulační úřad (ERÚ) uložil společnosti ARMEX ENERGY a.s. historicky nejvyšší pokutu za protispotřebitelské jednání ve výši 4 746 000 korun.

24.01.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

1) Program řádného jednání Rady ERÚ
2) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 09.01.2024
3) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 09.01.2024
4) – 11) Rozhodnutí o opravných prostředcích

09.01.2024
 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

1) Program řádného jednání Rady ERÚ
2) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 29.11.2023
3) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 29.11.2023
4) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 12.12.2023
5) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 12.12.2023
6) Zápis z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 28.12.2023
7) Výtah ze zápisu z řádného jednání Rady ERÚ ze dne 28.12.2023
8) – 15) Rozhodnutí o opravných prostředcích

16) Rada projednala způsob vyřízení podnětu k prohlášení nicotnosti společnosti CELIO a.s. ve věci opravy nesprávnosti v rozhodnutí o změně licence. Rada neshledala důvody k prohlášení nicotnosti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a uložila Odboru II. instance podatele o této skutečnosti vyrozumět.

 

28.12.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Mimořádné jednání Rady ERÚ

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2023
Bod č. 3: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2023
Bod č. 4: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2023
Bod č. 5: Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2023
Bod č. 6: Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
Bod č. 7: Novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

18.12.2023
 • Úřad
 • Ostatní

Klidné prožití vánočních svátků a pohodu v novém roce.

14.12.2023
 • Úřad
 • Regulace
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva

Energetický regulační úřad (ERÚ) připravil změnu cenového rozhodnutí k regulovaným cenám elektřiny pro příští rok. ERÚ okamžitě reaguje na dodatečnou dotaci ve výši 3,5 miliardy korun, o které rozhodla vláda pro podporu energeticky náročných podniků.

12.12.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Body č. 2-12: Rozhodnutí o opravných prostředcích