Životopis

Pracovní zkušenosti

Praxe v energetice

17 let

Praxe v jiných odvětvích

0 let

Z toho ve vedoucích funkcích

11 let

  • ředitel Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce – ERÚ (8/2020 – současnost)
  • pověřen řízením Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce – ERÚ (2020 – 7/2020)
  • vedoucí Oddělení strategie a inovací – ERÚ (2020 – 7/2020)
  • vedoucí Oddělení vědy a výzkumu – ERÚ (2018–2020)
  • vedoucí Oddělení statistiky a sledování kvality – ERÚ (2014–2018)
  • specialista regulace, Odbor elektroenergetiky – ERÚ (2008–2014)

Vzdělání

  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická – doktorské studium, obor Elektroenergetika (2007–2015)
  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická – magisterské studium, obor Elektroenergetika (2001–2007)