Kongresové centrum ILF a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

21.05.2018, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 10071-8/2017-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem, ve věci podezření ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. b) energetického zákona za období od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 měsíčně nezpracovával a nepředával operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek a potřebné údaje k uplatnění ceny za systémové služby a ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Kongresové centrum ILF a.s., se sídlem Pařížská 67/11, 100 00 Praha 1 - Josefov, IČO: 63999871

Datum nabytí právní moci: 24. 3. 2018

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon