Kdo je zprostředkovatel v energetice ve smyslu zákona?

01.04.2022, aktualizováno 01.03.2024
  • Oddělení správy licencí
  • Spotřebitel
  • Smlouva
  • Regulace
  • Zprostředkovatel

Zprostředkovatelskou činností v energetických odvětvích se rozumí činnost vykonávaná ve prospěch držitele licence, spotřebitele, či podnikající fyzické osoby, která spočívá v obstarání příležitosti k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy o dodávce nebo smlouvy o sdružených službách, sjednání smlouvy nebo provádění přípravných jednání a prací směřujících k těmto činnostem.

Zprostředkování je tedy obecně činnost vykonávaná ve prospěch dodavatele či zákazníka, která směřuje k uzavření smlouvy dodávkového charakteru, bez ohledu na to, zda výsledkem tohoto procesu je uzavření smlouvy či pouze podíl na směřování k jejímu uzavření.

Sdílejte

Share icon