INTER-SPRÁVA BUDOV s.r.o. – rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

08.03.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 01139-7/2015-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za spáchání správního deliktu dle § 91 odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se účastník řízení dopustil porušením § 15a energetického zákona tím, že Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovených lhůtách nedoložil požadované podklady a informace, které Energetický regulační úřad opakovaně vyžadoval, a to nejprve prostřednictvím žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona a následně prostřednictvím opakované žádosti o poskytnutí informací dle § 15a energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

INTER-SPRÁVA BUDOV s.r.o., se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, IČ: 25024906, od 1. června 2015 změna názvu společnosti na ARCOS FM CZ s.r.o.

Datum nabytí právní moci: 26. 3. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon