Indra-Šebesta v.o.s – rozhodnutí o zastavení řízení

15.07.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 05265-6/2016-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn. KO-05265/2016-ERU s účastníkem řízení, kterým je společnost ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu ze dne 15. února 2016 označenou jako „Žádost o poskytnutí informací a podkladů dle § 15a energetického zákona", č. j. 09170-5/2009-ERU, doručenou mu dne 16. února 2016, a opakovanou výzvu ze dne 4. dubna 2016 označenou jako „Opakovaná žádost o poskytnutí informací a podkladů dle § 15a energetického zákona", č. j. 09170-6/2009-ERU, doručenou mu dne 4. dubna 2016, ve stanovených lhůtách ani do 10. května 2016 požadované informace a podklady, s e   z a s t a v u j e .

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Indra-Šebesta v.o.s., se sídlem Čechyňská 361/16, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 26919877

Datum nabytí právní moci: 18. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon