IMOS Brno, a.s.

10.07.2012, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 05086-5/2012-ERU

Účastník řízení dne 15. července 2011 prováděl v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení v ulici Ostravská u domu č. p. 244, katastrální území Starý Bohumín, okres Karviná, zemní výkopové práce související s realizací vodohospodářské stavby „Dálnice D47 stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PR, SO 320 – Přeložka toku Bajcůvky" takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti středotlaké plynovodní přípojky PE dimenze DN 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257
Datum nabytí právní moci: 10. 7. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 364.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon