Fyzická osoba – Rozhodnutí k dodržování práv a povinností držitelů licencí

20.04.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 04903-6/2016-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za to, že se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona a to tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil předmětné změny Energetickému regulačnímu úřadu a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, a zároveň se účastník řízení dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, a to tím že v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona po změně technických parametrů stávajících provozoven zahájil (pokračoval) výkon licencované činnosti v této provozovně před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

Fyzická osoba - osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 9. 12. 2016

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.94 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon