FREL 2000 s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení

22.08.2013, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 08121-8/2013-ERU

Účastník řízení prováděl dne 10. srpna 2012 v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce v souvislosti s realizací stavby kanalizačních přípojek, při nichž došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32 a přípojkového T-kusu d 160/32, čímž spáchal správní delikt podle
ust. § 91a odst. 1 písm. m) výše uvedeného zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost FREL 2000 s.r.o., se sídlem Hybešova 64/31, 602 00 Brno – Staré Brno, IČ: 28322789
Datum nabytí právní moci: 22. 8. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 820.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon