Fosfa a.s. – rozhodnutí k nezveřejnění informací a neuvedení ceníků o konečné ceně pro spotřebitele

14.06.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 01040-6/2017-ERU

  1. Účastník řízení, se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona ve dnech 7. a 14. října 2016 nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách, Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele a neinformoval své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.
  2. Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. l) energetického zákona ve dnech 7. a 14. října 2016 nezajistil svým zákazníkům informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách, o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona.
  3. Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách neuvedl v cenících sdružených služeb dodávek plynu pro zákazníky kategorie domácnost regulovanou cenu související s dodávkou plynu, pevnou cenu za zúčtování operátorem trhu a celkovou konečnou cenu, čímž od blíže neurčené doby nejméně do dne 7. listopadu 2016 nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružených služeb dodávek plynu na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružených služeb dodávek plynu, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávek plynu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Fosfa a.s., se sídlem Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav, IČO: 00152901

Datum nabytí právní moci: 14. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.55 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon