EVT Stavby s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

15.11.2018, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 05809-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, ve znění účinném do 5. června 2017, kterého se dopustil tím, že prováděl dne 6. března 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nemile u nemovitosti č. p. 118 zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a dále přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, ve znění účinném do 30. června 2017, kterého se dopustil tím, že prováděl dne 20. června 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Biskupice u nemovitosti č. p. 90 zemní práce, při kterých došlo k poškození odvzdušňovacího ventilu středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmui mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách  2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, IČO: 25260766

Datum nabytí právní moci: 20. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 372.6 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon