Evropští regulátoři se sešli v Praze

05.10.2022, aktualizováno 05.10.2022
  • Oddělení mezinárodní spolupráce
  • Mezinárodní spolupráce

Ve dnech 20. a 21. září pozval Energetický regulační úřad při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie do Prahy vrcholné představitele evropských energetických regulačních orgánů na pravidelné zasedání Valného shromáždění CEER a Rady regulátorů ACER.

Hlavním tématem obou jednání bylo projednání legislativních návrhů EU a plány mimořádných opatření k řešení vysokých cen energií. Kromě projednávání návrhů mimořádných opatření zástupci energetických regulačních orgánů také hodnotili výkonnost evropských trhů a sítí s plynem v posledních měsících. Představitelé také v rámci CEER zřídili novou pracovní skupinu rychlé reakce (Rapid Reporting Team), kde mohou regulační orgány společně a včas posuzovat otázky vyplývající z evropské energetické krize a vysokých cen energie.

Sdílejte

Share icon