EVČ s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele lincence

19.11.2018, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 13113-4/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91a odst. 4 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto dodavatel tepelné energie, který není držitelem licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, v rozporu  ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběrateli tepelné energie dodávky tepelné energie doklady o vyúčtování v rozporu s ust. § 14 odst. 2 písm. g) vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EVČ s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 676, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 13582275

Datum nabytí právní moci: 13. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 330.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon