EP ENERGY TRADING, a.s. – rozhodnutí k neumožnění dálkového přístupu informací o právech spotřebitele

16.12.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 07787/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141017522 v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona v době nejméně od 1. ledna 2013 do 8. června 2015 nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách www.epet.cz, Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a neinformoval své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EP ENERGY TRADING, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha - Praha 1, IČ: 273 86 643

Datum nabytí právní moci: 16. 9. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon