E. W. B. Servis s. r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

04.12.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 09508-4/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Rajhrad strojně zemní práce v souvislosti s bouráním domu, při kterých došlo k poškození ocelové středotlaké plynovodní přípojky DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost E. W. B. Servis s. r. o., se sídlem Lipenská 1170/45, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 27796728

Datum nabytí právní moci: 26. 9. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon