Co je přepis elektřiny nebo plynu na jinou osobu a jak funguje?

22.06.2022, aktualizováno 18.03.2024
  • Oddělení ochrany spotřebitele
  • Smlouva
  • Změna dodavatele

Přepis energií vlastně znamená ukončení jedné smlouvy o odběru energií a uzavření smlouvy nové ve vztahu k odběrnému místu. Pokud opouštíte odběrné místo je třeba ukončit smlouvu o dodávce energií (provést přepis).  S přepisem se můžete setkat v případě:

  • stěhovaní se z a do pronájmu,
  • při prodeji nebo koupi nemovitosti,
  • nabytí nemovitosti darem nebo v rámci dědictví.

 

Ve všech třech případech je postup stejný:

  • Prvním krokem je prověřit, jaké jsou podmínky ukončení smlouvy. V souladu s tím zahájit jednání s dodavatelem o ukončení smlouvy. S dodavatelem je možné se na termínu ukončení smlouvy dohodnout nebo smluvní vztah vypovědět z důvodu ztráty vlastnického nebo užívacího práva k odběrnému místu.
  • Druhým krokem je ke dni ukončení smluvního vztahu provést samoodečet - tedy zaznamenání aktuální hodnoty na měřidle (elektroměr nebo plynoměr). Jedná se o koncový stav pro přecházejícího spotřebitele a zároveň počáteční stav pro nového spotřebitele. Stejně postupujte v případě, když odběrné místo předáváte novému uživateli.
  • Aktuální stavy energií zaznamenejte do předávacího protokolu nejlépe s fotografií měřidla a zašlete je dodavateli příp. provozovateli distribuční soustavy do 5 pracovních dnů po změně dodavatele na odběrném místě. Pozor datum podpisu předávacího protokolu a datum ukončení smluvního vztahu nejsou totožné, nemusí se shodovat! Je proto vhodné dopředu si dohodnout součinnost nového uživatele odběrného místa, aby podepsal novou smlouvu s dodavatelem, a byla zajištěna návaznost dodávek v odběrném místě.

Video

Obsah

Sdílejte

Share icon