Co dělat v případě změny názvu nebo sídla společnosti, která je držitelem licence?

01.04.2022, aktualizováno 07.05.2024
  • Sekce správních řízení
  • Oddělení správy licencí
  • Regulace
  • Licence

Držitelem licence je podle energetického zákona ( § 9 odst. 1) povinen neprodleně oznámit změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence. V případě, že držitel licence chce tuto změnu promítnout na licenci, je nutné podat žádost o změnu licence zaslanou Energetickému regulačnímu úřadu. Tato změna nevyžaduje zaplacení správního poplatku (pozn. jedná se o změnu navazující na změnu uvedenou v obchodním rejstříku).

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu správního řádu (§ 139 zákona) a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

Sdílejte

Share icon