Česká Regionální Energetika a.s. - rozhodnutí o uvedení nepravdivých informací a užití nekalé a agresivní obchodní praktiky

30.06.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 08804-5/2020-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl nepravdivé informace; ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl nepravdivé informace; dále se účastník řízení uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a s ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu užil agresivní obchodní praktiku a ze spáchání přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s ust. § 4 odst. 3 a ust. § 5 odst. 2 písm. d) téhož zákona užil nekalou obchodní praktiku.

Informace o účastníkovi řízení:

Česká Regionální Energetika a.s., se sídlem Labský Palouk 495, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO: 04549295

Datum nabytí právní moci: 20. 5. 2021

 

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon