ARMEX ENERGY, a.s.

25.09.2012, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 08470-7/2012-ERU

Účastník řízení při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci zákazníkovi při nabídce a prodeji zemního plynu minimálně v období od 1. ledna 2012 do 11. dubna 2012 tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu, a to označením svých produktů ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ARMEX ENERGY, a.s., se sídlem Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín, IČ: 27266141
Datum nabytí právní moci: 25. 9. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 558.93 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon