Zveřejnění dokumentu ACER Guidance on application of REMIT 5th Edition

09.04.2020, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení REMIT
  • REMIT

Dne 8. 4. 2020 Agentura zveřejnila 5. edici dokumentu ACER Guidance on the application of REMIT. Nová edice doznala podstatných změn týkajících se problematiky čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Změny se převážně týkaly kapitoly 5, vymezující definici pojmu „důvěrná informace".

 

Odkazy:

https://www.acer.europa.eu/en/remit/Documents/5th-Edition-ACER-Guidance_08042020.pdf

Sdílejte

Share icon