Způsob regulace a postupy tvorby cen v elektroenergetice, plynárenství a za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

03.08.2015, aktualizováno 16.03.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Oddělení regulace teplárenství ‎
  • IV. (2016–2020)

Energetický regulační úřad zveřejnil na svých stránkách dne 16. 2. 2015 principy regulace IV. regulačního období pro elektroenergetiku a plynárenství. Tyto principy byly veřejně konzultovány a připomínky řádně vypořádány.

V souladu s povinností ERÚ postupovat transparentně a nediskriminačně, a s ohledem na legitimní očekávání regulovaných subjektů, zveřejňuje dnes ERÚ k těmto principům soubory příloh, které převádějí textovou pasáž metodiky do prováděcích výpočtových vzorců. Tyto přílohy byly podrobeny standardnímu legislativnímu procesu (prošly veřejným konzultačním procesem a meziresortním připomínkovým řízením).

Metodika včetně příloh bude zohledňovat vývoj legislativy souvisejících  zákonů (Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 165/2013 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Metodika regulace pro Operátora trhu na IV. regulační období bude součástí Závěrečné zprávy o metodice regulace IV. regulačního období. Výpočtové principy pro OTE byly podrobeny veřejnému konzultačnímu procesu a meziresortnímu připomínkovému řízení.

Závěrečná zpráva o metodice regulace bude zveřejněna v termínu zveřejnění Cenových rozhodnutí pro rok 2016.

V souladu s novelou energetického zákona účinnou od 1. 1. 2016 bude Závěrečná zpráva o metodice regulace pro IV. RO transformována do Zásad cenové regulace účinných od 1. 1. 2016.

Sdílejte

Share icon