Zpráva Energetického regulačního úřadu o metodice regulace IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství

16.02.2015, aktualizováno 16.03.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Oddělení regulace teplárenství ‎
  • IV. (2016–2020)

Zpráva o metodice

Energetický regulační úřad zveřejňuje Zprávu Energetického regulačního úřadu o metodice regulace IV. regulačního období pro odvětví elektroenergetiky a plynárenství, která slouží jako podklad pro tvorbu vyhlášek o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a plynárenství.

Ke stažení

Sdílejte

Share icon