ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

24.04.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 00576-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 14. září 2015 v obci Sýčina pomocí zemního mechanizmu (rypadlo) zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o., se sídlem Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČO: 28776976

Datum nabytí právní moci: 28. 1. 2017

Obsah

Sdílejte

Share icon