ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

30.01.2019, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 05601-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. listopadu 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v blízkosti plynárenského (energetického) zařízení (středotlakého plynovodu PE dn 90), za použití stavební mechanizace – bagru, činnost spočívající v provádění zemních prací, v postavení zhotovitele části stavby s názvem „Kanalizace v obci Suchá", v jejímž důsledku došlo v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona, k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o., se sídlem Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, IČO: 28776976

Datum nabytí právní moci: 19. 10. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon