ZEPRIS s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

11.01.2018, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 11425-4/2017-ERU

Obviněná se uznává vinnou z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, kterého se dopustila tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděla dne 3. června 2015 v obci Hudlice, v ochranném pásmu plynárenského zařízení, v rámci realizace stavby „Kanalizace a ČOV Hudlice", prostřednictvím zemního stroje zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ZEPRIS s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947

Datum nabytí právní moci: 17. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.06 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon