Výzva ERÚ a MPO výrobcům dodávajícím elektřinu obchodníkům ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity

20.10.2021, aktualizováno 09.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Tisková zpráva

Výzva ERÚ a MPO v kontextu s energetickou situací určená výrobcům dodávajícím elektřinu obchodníkům ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity*, společnostem skupiny Bohemia Energy entity, dodavatelům poslední instance, společnosti OTE a provozovatelům distribučních soustav

  • Ukončení činnosti některých firem ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity (BEE) se mimo jiné týká výrobců elektřiny. Ti, kteří ji dodávali BEE, pozbyli možnost tohoto obchodu.
  • Energetický regulační úřad (ERÚ) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) kvůli eliminaci neoprávněné dodávky elektřiny tak vyzývají výše uvedené subjekty, aby sdílely maximální množství informací a vzniklou situaci společně řešily.
  • Součinnost je nezbytná pro zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek elektřiny.
  • Je třeba neprodleně zahájit vzájemnou komunikaci a učinit všechny nezbytné kroky.

Vyzýváme výrobce elektřiny, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny do soustavy s obchodníkem s elektřinou ze skupiny BEE, aby neprodleně uzavřeli novou smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 energetického zákona s novým obchodníkem. S žádostí o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny se výrobce může obrátit na jakéhokoliv vybraného držitele licence na obchod s elektřinou, včetně obchodníka, který je aktuálně dodavatelem poslední instance (DPI) na daném území. Těmto výrobcům zároveň doporučujeme, aby při ukončení právního vztahu výkupu elektřiny s dosavadním obchodníkem a vypořádání vzájemných práv a povinností postupovali v souladu s uzavřenými smluvními ujednáními.

Vyzýváme společnosti ze skupiny BEE, aby všechna nezbytná data včetně aktuálních kontaktních údajů o výrobcích předaly DPI a dodavatelům, s kterými tito výrobci budou jednat o uzavření smluv o dodávce do soustavy. To vše v rámci předcházení nebezpečí neoprávněné dodávky.

Vyzýváme společnost OTE aby, pokud již tak neučinila, poskytla DPI informace o výrobcích, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávce (výkupu) elektřiny se subjektem ze skupiny BEE.  A zajistila tak informovanost a umožnila urychlené řešení situace.

Vyzýváme DPI, aby výše uvedené výrobce oslovili, informovali je o vzniklé situaci a nabídli jim neprodleně uzavření smlouvy o dodávce elektřiny do soustavy. A zároveň je informovali o možnosti vybrat si jakéhokoliv jiného obchodníka podle vlastního uvážení.

Vzhledem k mimořádné situaci vyzýváme provozovatele distribučních soustav ke shovívavosti a vstřícnosti. A to proto, že u řady výrobců nebude, nikoliv však jejich vinou, na omezenou dobu zasmluvněna dodávka do elektrizační soustavy. Výrobcům je třeba poskytnout čas a součinnost, aby potřebné zajistili. Provozovatele distribučních soustav vyzýváme také k tomu, aby nezbytná data o výrobcích a kontaktní údaje předali DPI a dodavatelům, se kterými výrobci budou jednat o uzavření smluv o dodávce do soustavy. To vše v rámci předcházení nebezpečí neoprávněné dodávky.

 

* Výzva se týká konkrétně BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.

Obsah

Sdílejte

Share icon