Výkopové práce - Škrabal s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

05.05.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 01156-3/2017-ERU

Účastníku řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. dubna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Loděnice, okr. Brno - venkov, u domu č. p. 19 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce vodovodu v obci Loděnice – řad A, M", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Výkopové práce - Škrabal s.r.o., se sídlem č. p. 448, 687 07 Tupesy, IČO: 03802329

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon