Výkladové stanovisko ERÚ č. 9/2018 (výkazy)

14.09.2018, aktualizováno 12.04.2022
  • Oddělení statistiky a sledování kvality
  • Výkladové stanovisko
  • Statistické výkazy

Výkladové stanovisko k metodice vyplňování výkazů podle vyhlášky č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), v platném znění (aktualizace výkladového stanoviska č. 2/2017)

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon