Vyjádření ERÚ k upozornění OTE na dodržování termínů k vykazování POZE

19.04.2018, aktualizováno 27.07.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení

Dne 4. 4. 2018 operátor trhu, společnost OTE, a.s., publikoval upozornění, podle něhož nebude možné od 1. 6. 2018 nárokovat provozní podporu k vykazování POZE v případě pozdního zadání dat do systému operátora trhu. Protože upozornění OTE se mimo jiné odvolává na stanoviska ERÚ v této věci, považuje úřad za vhodné sdělit, že žádné výkladové ani jiné stanovisko týkající se této problematiky nevydal.

Výklad právního charakteru lhůt pro vykazování elektřiny a tepla, které jsou předmětem upozornění operátora trhu, považujeme za rozhodující. Vnímáme komplikace, které může způsobit.

V této souvislosti ERÚ již dříve upozorňoval na možnou časovou nedostatečnost termínu na dodání údajů dle vyhlášky o vykazování energie. Proto jako národní regulátor nabídl součinnost operátorovi trhu v jednáních s jeho zřizovatelem Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má v gesci jak zákon o POZE, tak vyhlášku č. 145/2016 Sb. (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů) stanovující zmiňované termíny pro odevzdání výkazů.

Současně Rada Energetického regulačního úřadu požádala ministra průmyslu a obchodu o jednoznačný výklad ustanovení vyhlášky, kde jsou upraveny lhůty vykazování vyrobeného množství elektřiny a tepla. Ministerstvo průmyslu a obchodu v odpovědi ze dne 18. 4. 2018 přislíbilo navrhnout technickou úpravu dotčených ustanovení vyhlášky č. 145/2016 Sb.

V odpovědi ministerstva se dále uvádí, že překročení termínu předání údajů o výrobě elektřiny nemůže být chápáno jako ztráta práva na podporu pro konkrétní období, nýbrž z toho – podle názoru ministerstva - plyne pouze posunutí vlastního vyúčtování a výplaty podpory na další nejblíže možné období.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon