Vydání Národní zprávy Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2020

15.09.2021, aktualizováno 09.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal Národní zprávu Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2020. Zpráva je každoročně zaměřena na dění na energetických trzích v České republice ve vztahu k evropské legislativě a mezinárodní spolupráci v oblasti integrace trhů.

Kromě informací o úřadu samotném a Radě ERÚ zahrnuje zpráva také dění kolem pandemie COVID-19: informace o mimořádných cenových rozhodnutích pro elektroenergetiku a plynárenství; a evropských projektech, u kterých došlo vzhledem k pandemii ke zpoždění nebo posunutí jejich realizace. V roce 2020 začala platit některá nařízení přijatá v rámci Zimního balíčku, z čehož pro ERÚ vyplynuly nové povinnosti.

Zpráva obsahuje také informace o Zásadách cenové regulace pro regulační období 2021–2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující stanovujících pravidla pro V. regulační období.

Sdílejte

Share icon