VKP - Pravidla trhu s elektřinou

19.11.2019, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky a podněty k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů můžete zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu konzultace.pravidlatrhu@eru.cz do 5. 12. 2019.

Bodová novela (PDF, 1 046 kB)

Původní vyhláška s vyznačením změn (PDF, 1498 kB)

Odůvodnění (PDF, 572 kB)

Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon