Veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

04.02.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

Ve smyslu ustanovení § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů - úplné znění s vyznačenými změnami (PDF, 1 123 kB)

Odůvodnění k návrhu vyhlášky (PDF, 258 kB)

Pravidla konzultačního procesu

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 137 kB) k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Připomínky
Vypořádání připomínek

Sdílejte

Share icon