Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

05.03.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souvislosti s připravovanou novelou vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, dojde mimo jiné k úpravě pravidel při poskytování podpůrných služeb. Ve vztahu  k poskytování podpůrných služeb bude za výrobce I. kategorie považován pouze takový výrobce, který podpůrné služby poskytoval již v roce 2020 a bude tak činit v požadovaném rozsahu i nadále. Novela vyhlášky vyjde ve Sbírce zákonů v nejbližších dnech a úprava definice výrobce I. kategorie by měla být účinná již od 1. dubna tohoto roku.

V kombinaci s další změnou, týkající se oblasti poskytování podpůrných služeb, konkrétně již schválené úpravy Části II. Pravidel provozování přenosové soustavy (Kodex PS), by bez úpravy cenového rozhodnutí docházelo k nežádoucí situaci, kdy potenciální zájemci o poskytování záporné regulace (snížení výroby, zvýšení odběru) budou při svém rozhodování o vstupu na trh s podpůrnými službami zásadním způsobem omezováni stávajícím způsobem vyhodnocování překročení rezervované kapacity.

Z důvodu řádného promítnutí uvedených úprav na trhu s elektřinou tak Energetický regulační úřad navrhuje změnu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, v rozsahu dvou bodů. Tyto body specifikují výjimku z uplatnění ceny za překročení rezervované kapacity v souvislosti s přímým poskytováním podpůrných služeb.

Energetický regulační úřad očekává, že navrhovaná změna cenového rozhodnutí přinese v konečném důsledku pozitivní dopady na zákazníky s ohledem na snížení celkových nákladů na poskytování podpůrných služeb. Zároveň je uvedená změna nezbytnou podmínkou pro možnost poskytování služeb záporné regulace novými poskytovateli.

Přílohy:

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny (PDF; 113 kB)

Pravidla konzultačního procesu

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF; 134 kB) k návrhu cenového rozhodnutí, Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2020 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny

Připomínky

Připomínky k návrhu jsou uvedeny společně s vypořádáním připomínek.

Sdílejte

Share icon