Výpis dotazů

12.07.2023
 • Regulace
 • Teplo
 • Vykazování
 • Pokyny
 • Výkaz
 • Regulační výkazy
22.06.2023
 • Regulace
 • Energetika v číslech
 • Teplo
 • Předběžné ceny
16.05.2023
 • Spotřebitel
 • Regulace
 • Teplo
 • Spotřebitel

Platby za teplo jsou oproti elektřině či plynu specifické. Odběratelem ze soustav zásobování totiž standardně nejste přímo vy, ale vlastník domu, tedy typicky SBD (stavební bytové družstvo), nebo SVJ (společenství vlastníků jednotek). Tyto subjekty dostávají celkové vyúčtování a následně vystavují majitelům jednotlivých bytů rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh. Jak celý systém v kostce funguje?

26.04.2023
 • Regulace
 • Teplo
 • Přehled účinných soustav
08.03.2023
 • Regulace
 • Energetika v číslech
 • Teplo
 • Výsledné ceny
06.02.2023
 • Regulace
 • Teplo
 • Vykazování
 • Výkaz
 • Regulační výkazy
30.11.2022
 • Energetika v číslech
 • Regulace
 • Teplo
 • Předběžné ceny
 • Vyhodnocení cen tepelné energie

ERÚ za účelem analýzy dopadu vývoje cen na energetických trzích do cen tepelné energie a zmapování vývoje cen tepelné energie napříč Českou republikou v průběhu roku 2022 zveřejňuje Průběžnou zprávu o vývoji změn cen tepelné energie za uplynulou část roku 2022. 

21.11.2022
 • Energetika v číslech
 • Regulace
 • Teplo
 • Předběžné ceny

Průběžný vývoj předběžných cen tepelné energie v roce 2022 obsahuje informace o změnách cen tepelné energie v průběhu roku 2022 poskytnuté držiteli licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Energetickému regulačnímu úřadu na dobrovolné bázi.