Upozornění pro klienty společnosti P & M true family, s.r.o.

16.09.2021, aktualizováno 09.05.2022
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Sdělení

Někteří odběratelé na trhu s elektřinou a plynem uzavřeli v minulosti smlouvy (označované např.  jako smlouvy o energetickém poradenství, zajištění dodávky  či smlouvy o správě odběrného místa), na jejichž základě nepřestali odebírat energie, ale dodávku elektřiny či plynu v odběrném místě jim na své jméno sjednal jiný subjekt. 

Upozorňujeme klienty společnosti P & M true family, s.r.o. , IČ:  03877094, se sídlem Kolbenova 607/20, Vysočany, 190 00 Praha 9, která vystupuje též pod obchodním názvem  123ušetři.cz, a která je jedním z výše uvedených subjektů, na nebezpečí přerušení dodávek plynu do jejich odběrného místa, pokud mají s touto společností uzavřenou smlouvu o zajištění dodávky plynu.  Předmětná společnost není držitelem licence na obchod s plynem, sama plyn nedodává, dodávku plynu do odběrného místa pouze zajišťuje tím, že uzavírá sama v postavení zákazníka  smlouvu o sdružených službách dodávky plynu  s dodavatelem plynu.  

Odběratelům, kteří uzavřeli smlouvu s touto společností, hrozí přerušení dodávky plynu v souvislosti s ukončením smlouvy o sdružených službách dodávky mezi P & M true family, s.r.o. a jejím dosavadním dodavatelem zajišťujícím dodávku do odběrných míst ve správě této společnosti. Pokud odběratel neví, zda se ho uvedená situace týká a zná EIC kód odběrného místa, může se obrátit na ERÚ za účelem ověření.

Podle zjištění ERÚ uvedená společnost již oznamuje odběratelům, že dále nebude dodávku plynu zajišťovat, tj. odběratelé by si měli zajistit co nejrychleji dodávky plynu od jiného dodavatele. Pokud klienti P & M true family, s.r.o., takové oznámení neobdrželi, doporučujeme jim, aby se informovali u uvedené společnosti, zda a jak budou dodávky dále zajišťovány.

ERÚ zároveň upozorňuje, že podle jeho informací také smlouvu o připojení má ve vztahu k těmto odběrným místům uzavřenu na své jméno společnost P & M true family, s.r.o. Ze strany odběratelů je tedy vedle sjednání dodávky plynu třeba počítat též s nutností uzavření nové smlouvy o připojení s distributorem (za tímto účelem by měl zákazník být připraven prokázat svůj právní vztah k nemovitosti, kde se nachází odběrné místo, např. výpisem z katastru nemovitostí i nájemní smlouvou).

Odběratelům lze dále doporučit si prověřili plnění smluvních povinností této společnosti,  zejména zda jejich platby této společnosti byly využity k zajištění dodávky plynu do jejich odběrného místa. Případné podstatné porušení smlouvy je zákonným důvodem pro odstoupení od smlouvy. Plnou kontrolu nad dodávkou plynu do své domácnosti nebo provozovny  a ochranu zákazníka danou energetickým zákonem má pouze zákazník, který má přímo uzavřenu smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s dodavatelem plynu, nikoliv zákazník, který umožní dodávku do odběrného místa realizovat jinému subjektu vystupujícímu jako správce odběrného místa.

 

V příloze naleznete zjednodušený návod, jak postupovat, jestliže se Vás problém týká.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 119.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon