UNO, v.o.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

07.10.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 07962-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. listopadu 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Brně v ulici Křivého, na pozemku parc. č. 17/5, k. ú. Sadová strojně zemní práce související se stavbou „VILA BRNO", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost UNO, v.o.s. se sídlem, Vážného 15, okres Brno-město, 621 00 Brno, IČO: 46964 339

Datum nabytí právní moci: 12. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 505.82 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon