Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v ČR (TIRDERU812)

01.08.2022, aktualizováno 01.08.2022
  • Odbor analytický a datové podpory
  • Výsledky výzkumných projektů

Projekt s názvem Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v ČR (TIRDERU812) byl řešen v rámci programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 financovaného prostředky Technologické agentury ČR. Projekt byl realizovaný formou tzv. rámcové dohody a vypisování jednotlivých minitendrů. To umožňuje dynamicky definovat dílčí výzkumné cíle a organicky řídit průběh řešení projektu v závislosti na průběžných výsledcích, aktuálních výzvách a požadované návaznosti mezi jednotlivými etapami. 

Projekt Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v ČR (TIRDERU812) měl za cíl realizovat certifikované metodiky pro komplexní proces hodnocení efektivity investičních akcí v sektoru elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a doporučit úpravy strategických a koncepčních dokumentů státní správy a právních předpisů a norem.

Řešení projektu bylo zahájeno v květnu 2019. Projekt byl ukončen v prosinci 2021 úspěšným dosažením plánovaných výsledků.

Výstupy projektu i jednotlivých minitendrů byly průběžně využívány k přípravě výsledných certifikovaných metodik. Zároveň jsou využívány jako komplexní analytické podklady pro přípravu relevantních kapitol zásad cenové regulace na VI. regulační období.

Výsledky projektu jsou zveřejněny níže v sekci Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon