TEZA,spol. s r.o. – rozhodnutí k neúčtování tepelné energie podle naměřených parametrů

28.12.2017, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 05890-10/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rámci lokality „Žebrák" ve vymezeném území pod názvem „Kotelna Sokolská", v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona

a)    v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 odběrateli Společenství vlastníků domu Žebrák 373-374, v odběrném místě Žebrák, Sokolovská č. p. 373 neměřil, nevyhodnocoval, a neúčtoval dodávku tepelné energie na přípravu teplé vody podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení,

b)    v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 odběrateli Společenství vlastníků domu Žebrák 371-372, v odběrném místě Žebrák, Sokolovská č. p. 371, neměřil, nevyhodnocoval, a neúčtoval dodávku tepelné energie na přípravu teplé vody podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost TEZA, spol. s r.o., se sídlem Jungmannova 156/2b, 268 01 Hořovice, IČO: 49823299

Datum nabytí právní moci: 3. 10. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.21 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon