Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.

03.07.2012, aktualizováno 07.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • I. instance
  • Správní delikty

Číslo jednací: 01297-10/2012-ERU

Účastník řízen přerušil dodávku tepelné energie ve výměníkové stanici v období od 10:30 hodin dne 6. října 2011 do 14:50 hodin dne 7. října 2011, čímž nebyla zajištěna dodávka tepelné energie smluvním odběratelům tepelné energie, přičemž nenastal žádný z důvodů uvedených v ustanovení § 76 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě něhož by dodavatel tepelné energie byl oprávněn k přerušení dodávek v rozporu s ust. § 76 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. 91 odst. 12 písm. b) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Malátova 2437/11, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 49101684

Datum nabytí právní moci: 3. 7. 2012

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 951.74 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon