Spotřebitelská konference CEER 2023

28.04.2023, aktualizováno 10.05.2023
  • Oddělení mezinárodní spolupráce
  • Mezinárodní spolupráce
  • Spotřebitel

Cesty k ekologickému a digitálnímu přechodu: Umožnění spotřebitelům energie být prodejci i příjemci

Vzhledem k tomu, že Evropa stále čelí systémové a energetické krizi, je zapojení spotřebitelů do úspěšného přechodu na uhlíkově neutrální, digitalizovaný a spravedlivý energetický systém stále naléhavější. Na vrcholu krize energetické regulační orgány, spotřebitelské organizace, energetické společnosti a další zúčastněné strany se urychleně snažily, aby zajistily ochranu spotřebitelů, bezpečnost dodávek a trvalý závazek vůči klimatickým cílům. Jaká poučení jsme si z toho vzali a jaké prvky našeho současného trhu a koncepce politiky je ještě třeba lépe přizpůsobit, aby vyhovovaly potřebám zákazníků a zároveň vyvažovaly potřeby energetického systému jako celku? Jak byla tato opatření realizována a jak je lze doladit?

Na spotřebitelské konferenci 2023 chce CEER zdůraznit hlas spotřebitelů při analýze přínosů a výzev dvojího zeleného a digitálního přechodu, jakož i poučení z energetické krize. Cílem letošní konference, která spojuje hlasy zástupců spotřebitelů a tvůrců politik v diskusích ve stylu debat, je zjistit, která opatření byla v boji proti energetické chudobě a při informování spotřebitelů uprostřed krize nejúčinnější. Jaké byly úspěšné a méně úspěšné aspekty osvětových kampaní a kde je prostor pro zlepšení? Jak je třeba upravit trhy s energií, aby byly odolnější vůči krizím? Jakou roli hrají spotřebitelé při zavádění a využívání zeleného přechodu? Jaké nástroje jim chybí a s jakými překážkami se spotřebitelé potýkají, pokud jde o udržitelnou a cenově dostupnou spotřebu? Jaká je role čistých technologií a technických a obchodních rámců na energetických trzích pro lepší dosažení těchto cílů?

Registrujte se na Spotřebitelskou konferenci na stránkách CEER.

 

Sdílejte

Share icon