Spotřebitelé čelí neoprávněnému vyhrožování přerušením dodávek

25.01.2023, aktualizováno 30.01.2023
  • Oddělení kanceláře Rady
  • Média
  • Tisková zpráva

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal výkladové stanovisko, které upřesňuje možnosti, za kterých je možné odpojit odběrné místo spotřebitele od energií z důvodu nehrazení ceny dodávky za energie. Výkladové stanovisko zároveň vymezuje situace, kdy dodavatel k takovému kroku přistoupit nesmí.

Někteří dodavatelé vyhrožují spotřebitelům, že jejich odběrné místo odpojí od elektřiny nebo plynu poté, co spotřebitel neuhradí jedinou zálohu. Takový postup však může být podle ERÚ v rozporu se zákonem. Energetický zákon totiž stanoví, že k porušení platební povinnosti musí dojít opakovaně. Odpojení odběrného místa by tak mělo hrozit až ve chvíli, kdy spotřebitel neuhradí přinejmenším dvě různé platby za energie, například dvě zálohy nebo jednu zálohu v kombinaci s nedoplatkem z vyúčtování či podobně.

„V loňském roce se na nás obrátilo několik desítek spotřebitelů, kterým dodavatel vyhrožoval přerušením dodávek již po neuhrazení jediné zálohy. Často se jednalo o případy, kdy šlo o sporné navýšení záloh. Předcházelo mu například zvýšení ceny, kterým dodavatel mohl porušit fixaci sjednanou ve smlouvě,“ vysvětluje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Jestliže chce dodavatel odpojit spotřebitele od energií, musí ho na každé pochybení v platebních povinnostech nejprve upozornit, a to opakovaně. Po každém upozornění musí navíc poskytnout i přiměřenou lhůtu k úhradě dlužné částky. Není přitom možné, aby dodavatel existenci druhé dlužné platby vytvářel účelově, například tím, že k neuhrazené záloze přidá poplatek za upomínku.

„Spotřebitelů, u kterých dodavatel skutečně přistoupil k takto diskutabilnímu odpojení a požádali nás o pomoc, evidujeme za loňský rok pouze jednotky. Nicméně vyhrožování přerušením dodávek čelilo mnohonásobně více domácností. Případy, které nám lidé nahlásili, se teď zabýváme v rámci kontrol. Podobný postup může být kromě jiného kvalifikovaný i jako nekalá obchodní praktika,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Pokud se spotřebitel dostane do situace, kdy mu hrozí přerušení dodávek energií, důležité je, aby reagoval rychle. V případech, kdy je požadavek dodavatele neoprávněný, by měl spotřebitel namítnout nezákonnost takového postupu (například neplatnost předchozího zvýšení ceny, pokud k němu došlo). Zákazník se také může obrátit na ERÚ. Úřad mu jednak poradí a doporučí konkrétní řešení, zároveň pomůže s formulací případného podnětu, který může vést ke kontrole a následně k uvalení sankce na chybujícího dodavatele.

„Dodavatele by ale od podobného jednání měla odradit nejen několikamilionová sankce, která konkrétním společnostem vzhledem k přitěžujícím okolnostem nyní hrozí. Jakmile sankční řízení pravomocně ukončíme, dodavatele, kteří se takového jednání dopouštějí, budeme jmenovat, aby jejich potenciální zákazníci měli o těchto praktikách přehled,“ dodává Markéta Zemanová.

Typ: pdf
Velikost: 191.96 KB
Aktualizováno:

Sdílejte

Share icon