Soudní přezkum usnesení o ohledání na místě

07.01.2015, aktualizováno 05.04.2022
  • Oddělení legislativní
  • Soudní rozhodnutí

k § 54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Rozhodnutí ve věci uložení povinnosti strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu z roku 2004, vydané v průběhu správního řízení a adresované účastníku daného řízení, se zpravidla nedotýká přímo těch práv tohoto účastníka, která zakládá hmotné právo, ale zasahuje jen do práv daných pro vlastní vedení řízení. Jako takové je zásadně možno jej podřadit pod výluku ze soudního přezkumu dle § 70 písm. c) s. ř. s.

 

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. února 2012, sp. zn. 1 As 20/2012)

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 170.81 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon