Soudní přezkum rozhodnutí o námitkách

06.01.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení legislativní
  • Soudní rozhodnutí

k § 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

Rozhodnutí o námitkách podle § 18 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, není úkonem správního orgánu zakládajícím, měnícím, rušícím nebo závazně určujícím práva nebo povinnosti, a jde tak o úkon vyloučený ze soudního přezkumu podle § 70 písm. a) s. ř. s.

(Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. února 2004, sp. zn. 5 A 55/2001)

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 94.35 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon