SMO, městská akciová společnost Orlová - rozhodnutí ke kalkulaci ceny tepelné energie

03.05.2013, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 16890-6/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, nedodržel při kalkulaci ceny tepelné energie v roce 2010 podmínky Cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2008, k cenám tepelné energie, ve znění změn provedených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 12/2008 a cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 3/2009, přičemž do výsledné ceny tepelné energie v roce 2010 pro odběrná místa na příslušných úrovních předání v cenové lokalitě „Orlová" uplatnil odpisy v celkové výši 298 627 Kč, které se nepovažují za ekonomicky oprávněné z hlediska věcného usměrňování cen tepelné energie a při kalkulaci ceny tepelné energie pro dodávky tepelné energie na více úrovních předání nedodržel bod (2.3) Cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2008, k cenám tepelné energie, ve znění změn provedených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 12/2008 a cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 3/2009, přičemž u kalkulace výsledné ceny tepelné energie na úrovni předání „na vstupu do vyt. obj." s kalkulovanou cenou ve výši 417,22 Kč/GJ bez DPH a u kalkulace výsledné ceny tepelné energie na úrovni předání „na vstupu do vyt. obj." s kalkulovanou cenou ve výši 335,29 Kč/GJ bez DPH zahrnul do předmětných kalkulací ceny tepelné energie množství tepelné energie, které neodpovídá příslušnému množství tepelné energie pro danou úroveň předání tepelné energie, a dále uskutečňoval v roce 2010 dodávky tepelné energie v cenové lokalitě „Orlová" do napojených odběrných míst na ulici Okružní 919/1, 920/1, 921/1, 1309/1, 1332/1, včetně odběrného místa na adrese Masarykova třída 918/1, na dvou úrovních předání, přičemž kalkuloval výslednou cenu tepelné energie společně pro obě úrovně předání tepelné energie, a touto činností nedodržel závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, dopustil spáchání správních deliktů podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová, se sídlem Okružní 988, 735 14 Orlová − Lutyně, IČ: 60793163
Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2013

 

druhý stupeň

Sdílejte

Share icon